Psikodinamik Psikoterapi

Terapi teknikleri içinde en köklü geçmişe sahip olanlardan biridir. Esas itibariyle kişinin kendi ve sorunlarıyla ilgili farkındalığını yorumlar yoluyla artırmaya dayanır. Bununla beraber terapistin müdahale şekilleri daha pratik ve eklektik biçimler de alabilir. Bilhassa kişilik ve kişiler arası ilişki sorunları yaşayan bireylerde etkilidir. Teknik olarak haftada bir ya da iki gün, 50 dakikalık seanslarda yüz yüze görüşmeler şeklinde uygulanır.

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguların psikoterapi alanına uygulamasıyla geliştirilmiştir. Ruhsal rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan terapi teknikleri bilimsel olarak sınanmış kuramlara dayalıdır. Danışanın bilişsel çarpıtmaları konusunda farkındalık yarattığı gibi sağlıksız davranış biçimleri yerine sağlıklı beceriler kazanmalarını hedefler. Bilişsel Davranışçı terapi kişinin güncel sorunlarına değinir; çözüm odaklıdır ve kısa süreli terapi çeşidir.

Diyalektik Davranış Terapisi

Bilişsel davranışçı terapi ile Zen-Budizm felsefesinin birleşiminden oluşur. Duygu durum bozukluğu olan danışanın ‘bugüne,’ bir başka deyişle ‘şimdiki zamana’ odaklanması sağlayarak geçmişte yapılan hatalara takılıp kalmasını engellemeyi veya gelecek kaygısını en aza indirgemeyi amaçlar. Duygu durum dalgalanmalarını ve gerginliği azaltmak için danışana sağlıklı yaşam biçimi davranışları kazandırılır.

Çift Terapisi

Bu yaklaşımda aile interaktif bir sistem olarak görülür. Sistemin bir parçasındaki değişiklik tüm parçalarda etkileşime sebep olur. Çift ve aile terapileri, aile gelişimi süreçlerindeki adaptasyon zorlukları, iletişim becerileri, ailede hastalık ya da kayıplar, aldatma, boşanma, ebeveynlik metodları, ailede alkol ya da madde kullanımı gibi pek çok durumda yakın ilişkilerdeki kişilere çözüme yönelik destek olur.

Grup Terapisi

Bir ya da birden fazla terapist önderliğinde, kişilerin düzenli olarak bir araya gelerek etkileşimde bulunduğu; kendi duygu ve davranışlarını birbirine aktarma ve geribildirim alma yoluyla içgörü kazandıkları bir terapi türüdür. Grup üyeleri, bu geribildirimler doğrultusunda sağlıksız duygu, davranış ve ilişki biçimlerini değiştirmeyi hedefler; yaşamsal sorunları ile başa çıkma becerilerini geliştirip, yaşam kalitelerini yükseltmeyi amaçlarlar.